Kameraövervakning

CCTV-lösningar för alla behov

Vi har ett produktsortiment som klarar att lösa de flesta miljöer där kameraövervakning är vanligt förekommande. De allra flesta av lösningarna bygger på digital kommunikation via TCP/IP. Vi har kameror för övervakning av både lokaler och områden. Vi har lagringsstationer och länkar att föra bild till larm och bevakningscentralen. Elektronisk rondering med fjärrövervakning och bevakningsstyrka i beredskap för åtgärd. Om du önskar mer information om våra produkter är du alltid välkommen att kontakta oss.