Aktuellt just nu . . .

 

Har ni behov av extra bevakning eller tillsyn under som är akut ?
Prova våra larmväskor, allt på plats under 1 timme.
Kontakta oss för snabb hjälp.

Larmväskor

 

Nu har du möjlighet att styra ditt larm från en App i telefonen.
Enkelt och bekvämt kan du slå till och från ditt larm.
Kontrollera om larmet är till eller från.
Kontrollera när larmet slogs ifrån.
Passar till de flesta anläggningar

App