Passagesystem

Vi har ett Data och It samhälle med en mycket hög teknisk nivå. Men trots detta så är säkerheten i många fastigheter på samma nivå som på 1700 talet där då liksom nu den vanliga nyckeln är allenarådande i stor utsträckning.

Ökad säkerhet med passagesystem
Att installera Passagesystem är alltid en mycket god investering för företaget. Säkerheten kan hållas på en hög nivå samtidigt som man slipper oroa sig för kostsamma byten av cylindrar och nycklar.