Butiksbevakning

Butikskontrollantens uppdrag är att förhindra och ingripa vid snatteri, stöld och skadegörelse. I arbetet ingår även att assistera med allt kringarbete som uppstår vid ett gripande, t ex rapportskrivning och att hålla kontakt med polis.

Butiksevakningen kan utföras i både uniform och civila kläder. Bevakningen är till för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra kunder samt i möjligaste mån förebygga och förhindra snatteri och stöld av olika slag. Tillsammans med kunden skapas instruktioner som väktaren arbetar efter när han eller hon genomför sitt uppdrag.
Bevakningen utförs av väktare som väl känner till både lokaler och butiker som bevakas. Om något inträffar kan Väktaren med sin kännedom snabbt bedöma vilka insatser och åtgärder som situationen kräver
 
Exempel där Butiksbevakning används kan vara i butiker och varuhus.
Personal som arbetar med butiksbevakning har speciell utbildning för detta enligt Rikspolisstyrelsens förordning.