Områdesbevakning

Områdesbevakningen är till för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra kunder samt i möjligaste mån förebygga och förhindra skador av olika slag.
Tillsammans med kunden skapas instruktioner som väktaren arbetar efter när han eller hon genomför sitt uppdrag. Bevakningen utförs av väktare som väl känner till både område och distikt som bevakas. Om något inträffar kan Väktaren med sin kännedom snabbt bedöma vilka insatser och åtgärder som situationen kräver.