Hundbevakning

Bevakningen med hund är till för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra kunder och vår egen personal. Att  i möjligaste mån förebygga och förhindra skador av olika slag.
Tillsammans med kunden skapas instruktioner som väktaren arbetar efter när han eller hon genomför sin bevakningsrond.
Bevakningen utförs av väktare med hund som väl känner till både område och distikt som bevakas. Om något inträffar kan Väktaren med sin kännedom snabbt bedöma vilka insatser och åtgärder som situationen kräver.

Bevakning med hund används vid rondering och hunden används främst för väktarens personliga skydd. Objekt där bevakning med hund är lämpligt är bland annat områden, gårdar, källare och garage. Vid larmutryckning och hot mot kunder och personal är hunden det kraftfullaste skyddet vi har.

All personal och alla hundar är specialutbildade enligt regler från Rikspolisstyrelsen.