Ökad bevakning

Vi upplever nu en allt större efterfrågan av bevakningstjänster knuten till handeln. I samband med hot och våld i handeln ökar antalet tjäster kring tygghet där. Både bevakningstjänster och olika typer av överfallslarm efterfrågas i större utsträckning nu.