Överfallslarm

Många olika typer av överfallslarm finns.


Fast monterad larmknapp  fr. 498:- 

Installation tillkommer per timme


Bärbar lokal larmknapp (på bilden)

Centralapparat med anslutning till befintligt larm fr. 4968:-

Bärbar lokal larmknapp (på bilden)  fr. 1258:-


Larmknapp med GPS (se under Överfallslarm med GPS)