Ă–verfallslarm

Många olika typer av överfallslarm finns.

Fast monterad larmknapp

Bärbar lokal larmknapp

Larmknapp med GPS (se under Överfallslarm med GPS)