GSM-överföring

Med en GSM-överföring kan larm och singnaler skickas från objekt till larmcentral.

Detta är en kostnadseffektiv och säker lösning som passar till de flesta förekommande fabrikaten på marknaden.

Det går även att kontrollera status för anläggningen samt shantera styrningar för till och från.

Till web-shop