Nyheter


22 januari 2021

Ytterligar fyra byggplatser får skydd av AB Grupplarms portabla larm. Enkel beställning, snabb leverans och vips är säkerheten högre = Nöjd kund

AB Grupplarm gör din värld tryggare


19 januari 2021

Installation av personlarm till kund med skiftarbete. Med Grupplarms personlarm kan personal som arbetar i riskfylld miljö eller ensam snabbt komma i kontakt med hjälp. Personlarmet är utrustat med GPS så att man direkt vet larmets position.

Modern teknik med säker funktion 


15 januari 2021

Installation av AI kameror till kund med krav på modern teknik med funktioner för verksamheten. AB Grupplarm har produkter och kunskap om hur man löser olika typer av säkerhetsproblem på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Modern teknik med säker funktion


12 januari 2020

Uppdatering av instruktioner och utbildning av personal för nya rutiner hos kunder. Tydliga instruktioner med hög tillgänglighet för personalen förbättrar servicen till kunderna. AB Grupplarms Väktare förebygger och förhindrar oförutsedda händelser hos kunderna. 

AB Grupplarm gör din värld tryggare


8 januari 2021

Då är vi på väg att skydda ytterligare en byggplats med portabelt larm anpassat för byggplats. AB Grupplarm installerar snabbt Larmväska avsedd för Byggplats eller för annan lokal, område eller organisation.

Modern teknik med säker funktion


4 januari 2021

Ny teknikbeställning inleder året, installation av larm och kamerasysten för att säkerställa driften på företaget. 

Vi gör din värld tryggare


29 december 2020

Under mellandagarna och helgerna har vi många extra uppdrag till våra kunder. Vi ser till att lokaler och byggnader är skyddade och bevakade då personalen är ledig. Även butiker och handel beställer extra timmar i samband med ökad försäljning.

AB Grupplarm önskar trevlig helg


22 december 2020

Thage i Skåne AB beställer bevakning av ny byggplats. AB Grupplarm leverarar bevakning med en kombination av personella resurser och teknik. Kameraövervakning som ger stor uthållighet i bevakningen och patrullerande Väktare som säkerställer låsning av område och åtgärder när så behövs.

AB Grupplarm finns tillgängliga dygnet runt


18 december 2020

Nu förbereder vi oss för Jul & Nyår, många av oss skall jobba i helgen för att våra kunder skall känna sig trygga. Vi hoppas självklart att det skall bli en lugn helg, om det inte blir det är vi beredda att ta hand om de problem som uppstår.

Önskar er alla God Jul & Gott Nytt År


14 december 2020

Ny beställning på kameraövervakning till företag för att höja säkerheten på arbetsplatsen och öka tryggheten för personalen.

Modern teknik med säker funktion


11 december 2020

Brinova flyttar till nya lokaler och väljer AB Grupplarm som leverantör av larm och bevakningstjänster. AB Grupplarm förebygger och begränsar oförutsedda händelser och kostnader på arbetsplatsen.

Vi gör din värld tryggare


8 december 2020

Nya beställningar av våra populära larmväskor för tillfällig bevakning av byggplatser. Snabb installation och förhöjd säkerhet.

Modern teknik med säker funktion


4 december 2020

Allt fler bevakningsuppdrag beställs nu inför Jul & Nyåret. Oron för att något oönskat skall inträffa under slutet av året har tilltagit. 

Behöver du hjälp . . . kontakta oss i tid


2 december 2020

Byggföretag utökar samarbetet med AB Grupplarm. Larm och kamearaövervakning installeras på byggplatser som har behov av förhöjd säkerhet isamband med entreprenad. 

Tidig upptäckt begränsar skadan


27 november 2020

Ny beställning av vårt portabla larm som vi snabbt monterar hos vår kund. Modern teknik som direkt ökar säkerheten på objektet.

Modern teknik med säker funktion


24 november 2020

AB Grupplarm tecknar avtal med Hissbolag om mottagning av felanmälan. Mottagning och strukturering av felanmälan från bolagets kunder och rapportering av detta till berörd personal ger jämn och stabil kvalitet till kunderna. 

AB Grupplarm finns tillgängliga dygnet runt


20 november 2020

Ny beställning av övervakning med kamerasystem som registrar allt och lagrar informationen i 60 dagar. Modern teknik med bra funktioner och säker drift ger en högre säkerhet till många företag och organisationer.

Vi gör din värld tryggare


16 november 2020

Flera BRF:er tecknar avtal om felanmälan och fastighetsjour med AB Grupplarm. Tillgänlighet dygnet runt höjer servicegraden och ökar tryggheten för kunder och hyresgäster.

AB Grupplarm finns tillgängliga dygnet runt.


11 november 2020

Ytterligare en byggarbetsplats som skall få portabelt larm installerat.  Snabb leverans och montering minskar risken för skador på både byggplatser och tillfälliga anläggningar.

Modern teknik med säker funktion


6 november 2020

Efterhand som det analoga telenätet kopplas ned ökar behovet av gsm-stationer som hanterar överföringen av olika signaler. AB Grupplarm har lösningen på detta för de aldra flesta anläggningar på marknaden.

Vi har lösningar ...


2 november 2020

Serviceföretag beställer installation av kamerasystem till sin verksamhet. Modern teknik höjer säkerheten på många arbetsplatser och ökar tryggheten för personal.

Modern teknik med säker funktion


27 oktober 2020

Fastighetsbolag tecknar avtal om felanmälan och fastighetsjour med AB Grupplarm. Tillgänlighet dygnet runt höjer servicegraden och ökar tryggheten för fastighetsbolagets kunder och hyresgäster.


23 oktober 2020

Tyvärr känner vi oss tvingade att införa besöksförbud till våra lokaler.

Ni är välkomna att kontakta oss via telefon eller mail. Vi avser att hålla fortsatt hög nivå på tillgänglighet för våra kunder även om det nu måste ske på annat sätt nu.


16 oktober 2020

Digitala lösningar är det givna valet för framtiden. Vi  konverterar din analoga anläggning till digital kommunikation utan att du behöver byta hela anläggningen.

Pris: fr. 2995:-


13 oktober 2020

Ytterligare en Bostadsrättsförening tecknar avtal med oss om felanmälan och fastighetsjour. AB Grupplarm finns tillgängliga dygnet runt. Med vår felanmälan når våra avtalskunder oss direkt för felanmälan och åtgärd.

AB Grupplarm finns tillgängliga dygnet runt.


9 oktober 2020

AB Grupplarm tecknar avtal med Hissbolag om mottagning av felanmälan. Mottagning och strukturering av felanmälan från bolagets kunder och rapportering av detta till berörd personal ger jämn och stabil kvalitet till kunderna. 

AB Grupplarm finns tillgängliga dygnet runt


5 oktober 2020

Vi rullar ut med ytterligare larmväskor till byggplats som vill undvika skador och oförutsedda kostnader i form av inbrott eller skadegörelse. Snabb leverans och montering minskar risken för skador på både byggplatser och tillfälliga anläggningar.

Modern teknik med säker funktion


30 september 2020

Entreprenadföretag tecknar avtal med AB Grupplarm om larmsystem, kamerasystem och bevakning. Modern teknik med bra funktioner och säker drift ger en högre säkerhet till många företag och organisationer.

Vill du också ha hjälp ? . . . kontakta oss 


25 september 2020

AB Grupplarm tecknar ytterligare avtal om felanmälan med ett Hissföretag. Mottagning av strukturerad felanmälan från bolagets kunder och rapportering av detta till berörd personal ger en jämn och stabil kvalitet till kunderna. 

AB Grupplarm finns tillgängliga dygnet runt


21 september 2020

Digitala lösningar är det givna valet för framtiden. Vi  konverterar din analoga anläggning till digital kommunikation utan att du behöver byta hela anläggningen.

GSM-överföring     Pris: fr. 2995:-


18 september 2020

En större modebutik uppdaterar nu sin säkerhet och väljer att installera AB Grupplarms kamerasystem. Att använda den moderna tekniken för att minska svinn, stöd, brottsliga handlingar och öka tryggheten för personalen är idag en självklarhet.

Vi gör din värld tryggare


14 september 2020

Nya beställningar av våra populära larmväskor för tillfällig bevakning av byggplatser. Snabb installation och förhöjd säkerhet.

Modern teknik med säker funktion


11 september 2020

Teknist Förvaltning tecknar avtal med AB Grupplarm om mottagning av felanmälan. Avtalet omfattar mottagning, registering och sortering av felanmälningar med koppling till åtgärdsintruktioner för att underlätta till åtgärdande personal.

AB Grupplarm finns tillgängliga dygnet runt


7 september 2020

AB Grupplarm tecknar ramavtal med Thage i Skåne AB om bevakning. Vi är stolta över att de valt att teckna avtal med oss. För oss är det ett kvitto på att vi håller hög kvalitet på vår åtgande.

Vi gör din värld tryggare


4 september 2020

Byggplatser i Lund och Perstorp fick vårt portabla larm installerat denna veckan. Snabbt, driftsäkert och kostnadseffektivt sätt att skydda olika projekt mot oförutsedda skador. 

Modern teknik med säker funktion


1 september 2020

AB Grupplarm tecknar avtal om bevakning med Hennes & Mauritz. Bevakning av butik och handel ökar stadigt och ger oss nya kunder och uppdrag.

Vi gör din värld tryggare

 


29 augusti 2020

AB Grupplarm får uppdrag att ta hand om bevakningen av ytterligare en byggplats. Det är JSP som väljer att anlita AB Grupplarm för att höja säkerheten på denna byggplats.

Tidig upptäckt begränsar skadan


26 augusti 2020

NCC beställer bevakning till ytterligare en byggplats. AB Grupplarms portabla larmväska med både larm och kameror höjer säkerheten på byggplatsen på ett kostnadseffektivt sätt.

Modern teknik med säker funktion


21 augusti 2020

Antalet ärenden där kunder tillkallar Väktare pga hot och våld i sin arbetsmiljö ökar stadigt. Allt fler kunder väljer att ha ett berdskapsavtal eller en kombination av detta med bärbart överfallslarm till sin personal. Tyvärr drabbas allt fler yrkerkategorier av denna typ av hot. Har ni frågor om vad vi kan hjälpa till med för att göra er abetsmijö tryggare så är ni välkomna att kontakta oss.

Vi gör din värld tryggare


17 augusti 2020

Ytterligare två byggplatser har under veckan installerat AB Grupplarms larmväskor anpassade för byggplats. Snabb installation höjer säkerheten på byggplatsen på ett kostnadseffektivt sätt.

Modern teknik med säker funktion


11 augusti 2020

AB Grupplarm tecknar avtal med kund om felanmälan och fastighetsjour. Allt fler Fastighetsägare upptäcker fördelarna med en samlad felanmälan och funktionen med att få alvarliga fel åtgärdade på jourtid av AB Grupplarm.

AB Grupplarm finns tillgängliga dygnet runt


3 augusti 2020

Höga temperaturer frestar hårt på kylmaskiner och ventilationssystem. Vi ser en tydlig uppgång av ärenden som har med höga temperaturer att göra. Augusti är normalt en månad då temperatur och luftfuktighet är högre än vi är vana vid.

AB Grupplarm finns tillgängliga dygnet runt


21 juli 2020

I samband med öppnade av ny arbetsplats beställer kund ytterligare bärbara överfallslarm med GPS av AB Grupplarm. Kunden har sedan tidigare erfarenhet av vilken trygghet personalen känner under arbetet med det bärbara överfallslarmet med GPS anslutet till AB Grupplarms utryckningstjänster.

Vi gör Din värld tryggare


10 juli 2020

Peab anlitar AB Grupplarm till bevakning av byggplats. En kombination av teknisk bevakning med kameror och personell bevakning med AB Grupplarms Väktare.  

AB Grupplarm gör Din värld tryggare