Nyheter


 

16 september 2019

Fastighetsbolag utökar avtal om fastighetsjour till att omfatta samtliga fastigheter de har att förvalta i Östra Skåne.

AB Grupplarm tar emot felanmälan och hjälper kunder med åtgärder dygnet runt.


 

9 september 2019

Byggföretag beställt övervakning av byggplatser med hjälp av våra larmväskor. Snabb installation med produkter som har hög driftsäkerhet ger direkt en höjning av säkerheten till kunden.


 

4 september 2019

AB Grupplarm och större hissföretag tecknar avtal om mottagning av felanmälan.

AB Grupplarm tar emot felanmälan dygnet runt till olika kunder. 


 

27 augusti 2019

AB Grupplarm tecknar avtal med levarantör av driftsövervakning och fastighetsservice. AB Grupplarm blir underleverantör av tjänster som bolaget levererar till sina kunder.


 

20 augusti 2019

Fastighetsbolag tecknar avtal om teknisk övervakning, larm & utryckningsberedskap samt tekniskt support.


 

19 augusti 2019

AB Grupplarm tecknar ytterligare avtal inom Felanmälan för fastighetsbolag. AB Grupplarm tar emot felanmälan dygnet runt.


 

6 augusti 2019

Allt fler kunder beställer GSM-överföring till larmanläggningar. 

Det är enkelt att ansluta larm via GSM istället för analog telefon med fast lina. Det är dessutom betydligt mer kostnadseffektivt.


 

29 juli 2019

AB Grupplarms larmväska höjer säkerheten hos kund som fått inlastningsport nerkörd av transportbil. Snabb montering sent på fredagseftermiddagen löste problemet.

 

 


 

18 juli 2019

AB Grupplarm tecknar avtal om bevakning med nyetablerad Byggmarknad i Kristianstad.


 

10 juli 2019

AB Grupplarm och större serviceföretag tecknar avtal om utökad mottagning av felanmälan.


 

4 juli 2019

AB Grupplarm får ytterligare beställning av felanmälan till Fastighetsbolag.  AB Grupplarm tar emot felanmälan dygnet runt, året runt.


 

3 juli 2019

Tjänsteleverantör tecknar avtal om överfallslarm med GPS till sin personal


 

2 juli 2019

AB Grupplarm tecknar avtal med levarantör av Klimatkyla. AB Grupplarm blir underleverantör av tjänster som bolaget levererar till sina kunder.


 

28 juni 2019

Byggarbetsplats utökar skyddet på området med hjälp av Grupplarms system med trådlösa kameradetectorer.


 

28 juni 2019

En person grips för stöld i varuhus, stöldgods till ett värde av ca 4500 kr tas i beslag. Väktare överlämnar förövaren till Polis.


 

27 juni 2019

Kund beställt GSM-överföring till larmanläggning. 

Allt vanligare att ansluta larm via GSM istället för analog telefone med fast lina. Det är dessutom betydligt mer kostnadseffektivt.

 

 


 

27 juni 2019

Väktare griper person som stulit kosmetik på köpcentra. Förövaren överlämnas till Polis.


 

26 juni 2019

Kund beställt extra tillsyn med Väktare för att öka säkerheten på företaget.

Vi gör din värld tryggare

 

 


 

26 juni 2016

Verkstad beställer installation av kamerasystem.

Ip-kamera med lagringsstation ser allt och minns allt. 

 

 

 


 

26 juni 2019

Butik som utsats för hot beställer bärbart överfallslarm.