Larmutryckning

Larmutryckning efter att ett larm utlöses på ert objekt sker helt enigt kundens instruktion.

När Väktare skickas till platsen för att genomföra överenskommen åtgärd, väktaren kontrollerar orsaken till larmet.

Om tillgrepp sker på platsen ser väkterne till att detta avbrytsoch att Polis kallas till platsen.