Citybevakning / Butiksbevakning

Butikskontrollanter bevakar, upptäcker och griper misstänkta bedrägerier i butik, snattare och stöldligor, anmälan görs alltid till Polis. Enligt  lagen för bevakningsföretag krävs det speciell utbildning för att arbeta i butik och handel. Bevakning i butik kan ske både civilt och i uniform.