Åtgärdsservice / Fastighetsjour

Åtgärdsservice efter att ett larm utlöses eller felanmälan kommit in på annat sätt.

Väktare skickas till platsen för att genomföra överenskommen åtgärd.

Vid behov tillkallas entreprenör som behövs för åtgärden.