Åtgärdsservice

En åtgärdsväktare har har en längre erfarenhet av bevakning  och är i botten oftast utbildade hantverkare så som rörläggare, elektriker eller dylikt.
Åtgärdsväktaren kallas ofta till platsen då t.ex. en glasruta måste täckas efter ett inbrott.

Åtgärdsväktaren har utrustning i sitt fordon för att kunna avhjälpa enklare fel och driftsstörningar, exemplel på uppdrag son åtgärdsväktaren blir utkallad på är:  trasiga säkringar, stopp i avlopp, driftslarm, fel på låsenheter, krossade glasrutor och dylikt.