Citybevakning

Citybevakningen är till för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra kunder samt deras kunder. Att i möjligaste mån förebygga och förhindra skador av olika slag.
Tillsammans med kunden skapas instruktioner som väktaren arbetar efter när han eller hon genomför sin bevakning.
Bevakningen utförs av väktare som väl känner till både område och kunder som bevakas. Om något inträffar kan Väktaren med sin kännedom snabbt bedöma vilka insatser och åtgärder som situationen kräver.

Cityväktaren utför oftast bevakning i ett begränsat område på tider då kontor och affärslokaler är i full drift.  Väktaren finns alltid i din närhet och kan snabbt vara på plats om en incident skulle inträffa.