Stationär bevakning

Den stationära bevakningen är till för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra kunder samt i möjligaste mån förebygga och förhindra skador av olika slag.
Tillsammans med kunden skapas instruktioner som väktaren arbetar efter när han eller hon genomför sitt uppdrag. Bevakningen utförs av väktare som väl känner till både lokaler och område som bevakas. Om något inträffar kan Väktaren med sin kännedom snabbt bedöma vilka insatser och åtgärder som situationen kräver
 
Exempel där stationär bevakning används kan vara svets eller brandvakt, då tekniska problem i drift eller larmanläggning uppstår eller bara för att under en specifik tid skärpa bevakningen av det aktuella objektet.
Många större företag, industrier och kommunala inrättningar har valt att alltid arbeta med stationär väktare.