Framgångsrikt miljöarbete

I vårt arbete med att förbättra dokumenthantering, avtal och instruktioner har vi nu helt gått över till elektronisk hantering. Vi får genom detta en snabbare process, bättre service till kunderna och mindre miljöpåverkan. Kunderna mottar sina dokument via e-post och signerar dem med mobilt BankId.

När det gäller vår fakturering erbjuder vi våra kunder e-faktura, PDF-faktura, autogiro eller pappersfaktura. Perioder på avtalsfakturor erbjuds per år eller kvartal. Avsändare på PDF-fakturor är noreply@inexchange.se och i e-postmeddelandet framgår tydligt att AB Grupplarm är avsändare.

Målen för minskad miljöpåverkan för dokument har nu detta utfall:

Instruktioner målet nått till 98%

Avtal målet nått till 100%

Prisuppgifter/Offerter målet nått till 95%

Fakturor målet nått till 68%

Har ni frågor om era fakturor eller om ni vill göra ändringar som hjälper till att minska miljöpåverkan så kontakta oss gärna.

Vi strävar tillsammans mot 100%