Bevakning till Polismyndigheten

Polismyndigheten har beställ bevakning i samband med festivalen Sweden Rock i Norje, Blekinge. Uppdraget löper under festivaldagarna fram till söndagen.