Bevakning av stort projekt åt NCC

Ytterligare en byggarbetsplats skyddar sig med vår personella bevakning tillsammans med våra portabla larmlösningar. AB Grupplarms system för att kombinera människa och teknik ökar uthålligheten och sänker kostnaden för bevakningen. Våra larmväskor med kamera har blivit väldigt populära, inbrottslarm, överfallslarm och brandlarm bara att välja. Specialanpassade väskor för Container och för Byggplatsen, montering på 30 minuter, uppkopplat och klart. Den här byggplatsen valde även att skydda området med utomhusdetectorer med kamera.