Mer och mer bevakning

Efter en samanställning av de tre första månaderna på året ser vi en tydlig trend i att bevakningen ökat. Allt fler beställer tjänster för ökad trygghet, handeln och fastighetsbolagen är i dessa sammanhang framträdande branscher just nu. Vi gör allt för att våra kunder skall känna större trygghet.