3 inbrott under natten 26 – 27 april

Under natten mellan den 26 – 27 april inkom skarpa inbrottslarm från tre objekt på 3 timmar. Inbrott och skadegörelse är idag vanligt förekommande i vårt arbete men att de sker så här tätt är ganska ovanligt. Skadorna på objekten var i två fall av ganska stor omfattning, vid ett av inbrotten kunde Väktare gripa förövaren som kunde kopplas till två av inbrotten. Kundens kontaktpersoner fick tillkallas och jouråtgärder i form av skyddstäckning utfördes av AB Grupplarms personal.