Bevakning av Återvinningsstation

Efter stora problem med dumpning av avfall och annat skräp vid flera återvinningsstationer sätts tillsyn in på dem. AB Grupplarm anlitas till uppdraget där bl.a Rörvägens Återvinningsstation finns med. Uppdraget faller ut med gott resultat, vid ett tjugotal tillfällen avvisas personer och fordon med material och avfall som man inte tar emot på denna återvinningsstation.