Beställning av bevakning ökar

Ytterligare beställning på Extra Bevakning har inkommit, allt fler väljer att så direkt som möjligt sätta in bevakning i samband med skador eller risk för skador. Återkommande extra uppdrag får vi in hela tiden nu märker vi att uppdragen blir större och större. Uppdragen har skiftande karaktär, bevakning av bostadsområden, risk för brand, säkerhetshöjande åtgärder i handeln, bevakning av föratagsgårdar och byggplatser.