Överfallslarm allt vanligare

I samband med att antalet rån ökat märks nu också en tydlig ökning av produkter och tjänster kring detta. Vi ser en ökning av beställda överfallslarm till olika verksamheter, en del vill ha fast monterade larm medan andra vill ha bärbara överfallslarm. Stöd av bevakningspersonal under öppettid och vid stängning blir också allt vanligare.