Anticimex anlitar AB Grupplarm

Anticimex anlitar AB Grupplarm till utryckning och åtgärder för serviceåtagande och utrymningslarm. Lugnare miljö och ökad trygghet är ett önskemål för många både på arbetet och i sitt boende, genom avtal med AB Grupplarm finns möjlighet att både förebygga problem och att få dem avhjälpta när de inträffar.