Ökad trygghet för medlemmar i BRF

Ytterligare Bostadsrättsföreningar har tecknat avtal om rondbevakning och störningsjour med AB Grupplarm. Lugnare miljö och ökad trygghet är ett önskemål för många i sitt boende, genom avtal med AB Grupplarm finns möjlighet att både förebygga problem och att få dem avhjälpta när de inträffar.