Information

1 person snabbt gripen efter hot och bråk

Efter hot och bråk på Långebrogrillen greps en person på närliggande adress. Personalen löste ut överfallslarmet som är kopplat till AB Grupplarm. Polisen med 2 patruller och AB Grupplarm med 4 patruller var snabbt på plats. Förövaren beskrevs så tydligt att det snabbt gick att fastställa identiteten på gärningsmannen som strax efter greps.

Händelserika helgdagar

Under julhelg, mellandagar och nyårshelgen har det som vanligt varit många ärenden att hantera. Mycket av helgens bekymmer är att hänföra till smällare och rakter som skjuts i tid och otid. Störande för både människor och djur. Det finns även rapporter om att det skjutits mot fordon, byggnader och människor.

Utökat avtal med Hissbolag

Vi gälds åt att ytterligare ett Hissbolag beslutat att utöka sina tjänster hos oss. Avtalets tjänster startar inom kort. AB Grupplarm tillhandahåller tjäster för serviceföretag och fastighetsbolag med felanmälan och jour under både dagtid och jourtid.

Mer felanmälan till Grupplarm

Ytterligare extra beställning av felanmälan har inkommit till AB Grupplarm. Antalet beställningar inom felanmälan och fastighetsjour ökar för varje år. Allt fler kunder finner att vi kan hjälpa till under dygnets alla timmar.

Byggbolag skyddar byggplats med larmväska

Ytterligare en byggarbetsplats skyddar sig med våran portabla larmlösning. Våra larmväskor med kamera har blivit väldigt populära, inbrottslarm, överfallslarm och brandlarm bara att välja. Specialanpassade väskor för Container och för Byggplatsen, montering på 30 minuter, uppkopplat och klart.

Bevakning av Återvinningsstation

Efter stora problem med dumpning av avfall och annat skräp vid flera återvinningsstationer sätts tillsyn in på dem. AB Grupplarm anlitas till uppdraget där bl.a Rörvägens Återvinningsstation finns med. Uppdraget faller ut med gott resultat, vid ett tjugotal tillfällen avvisas personer och fordon med material och avfall som man inte tar emot på denna återvinningsstation.

Bevakning av returstationer för burkar och flaskor

Ytterligare beställning på Extra Bevakning har inkommit, allt fler väljer att så direkt som möjligt sätta in bevakning i samband med skador eller risk för skador. Återkommande extra uppdrag får vi in hela tiden nu märker vi att uppdragen blir större och större. Uppdragen har skiftande karaktär, i detta fall misstänks organiserat fusk med returförpackningar.

Överfallslarm med GPS

Allt fler skaffar överfallslarm för att få hjälp när hot eller hot om våld uppstår på arbetsplatsen. Då vi nu enkelt kan erbjuda personlarm med GPS märker vi också en ökning i beställningarna på denna typ av larm. Har ni frågor eller vill veta mer om hur ni kan förbättra tryggheten på er arbetsplats med

Byggplats skyddas av utomhusdetektor med Kamera

Ytterligare en byggarbetsplats skyddar sig med våran portabla larmlösning. Våra larmväskor med kamera har blivit väldigt populära, inbrottslarm, överfallslarm och brandlarm bara att välja. Här valdes en specialanpassad väska för Container och för Byggplatsen, montering på 30 minuter, uppkopplat och klart. Den här byggplatsen valde även att skydda området med utomhusdetectorer med kamera. Till AB

Mer felanmälan till Grupplarm

Ytterligare extra beställning av felanmälan har inkommit till AB Grupplarm. Antalet beställningar inom felanmälan och fastighetsjour ökar för varje år. Allt fler kunder finner att vi kan hjälpa till under dygnets alla timmar.

Byggbolag skyddar arbetsplats med larmväska

Ytterligare en byggarbetsplats skyddar sig med våran portabla larmlösning. Våra larmväskor med kamera har blivit väldigt populära, inbrottslarm, överfallslarm och brandlarm bara att välja. Specialanpassade väskor för Container och för Byggplatsen, montering på 30 minuter, uppkopplat och klart. Den här byggplatsen valde även att skydda området med utomhusdetectorer med kamera.

BRF Skyddar sig med larm

Ytterligare en Bostadsrättförening skyddar fastigheten genom att installerar larm. Installationen omfattar källare och vindar. Lokalerna blir låsta dygnet runt och larmbevakade under kväll och natt. Vid larm rycker AB Grupplarms Väktare ut för att fastställa orsak till larmet.

Ytterligare en ICA butik anlitar AB Grupplarm

Ytterligare en ICA butik tror på vår idé om hur vi gör din värld tryggare. Vi tror på stark lokal förankring, stort kundfokus och hög tillgänglighet. Utifrån det levererar vi bevakning av svårslagen kvalité⭐️

Överfallslarm allt vanligare

I samband med att antalet rån ökat märks nu också en tydlig ökning av produkter och tjänster kring detta. Vi ser en ökning av beställda överfallslarm till olika verksamheter, en del vill ha fast monterade larm medan andra vill ha bärbara överfallslarm. Stöd av bevakningspersonal under öppettid och vid stängning blir också allt vanligare.

Ökad bevakning

Vi upplever nu en allt större efterfrågan av bevakningstjänster knuten till handeln. I samband med hot och våld i handeln ökar antalet tjäster kring tygghet där. Både bevakningstjänster och olika typer av överfallslarm efterfrågas i större utsträckning nu.

AB Grupplarm bevakar Rides of Island

AB Grupplarm har valts att bevaka bilträffen Rides of Island som arrangeras på Ivö den 26-27 augusti 2017.

AB Grupplarm bevakar Kulturdagen

Återigen väljs AB Grupplarm till bevakning i samband med kulturdagen den 27 augusti 2017. Vi är stolta över förtroendet från våra kunder som anlitar oss regelbundet.

Väktare och kameror bevakar byggplatser

AB Grupplarm bevakar allt fler byggplatser. Stölder och skadegörelse är vanligt förekommande, som ett led i att begränsa skadorna anlitas AB Grupplarm. En kombination av tekniska och personella resurser ser till att byggplatsen hålls så skadefri det är möjligt. Byggbodar och containers förses med larm, områden patrulleras av Väktare och kameror installeras på känsliga ställen.

Ökad trygghet för medlemmar i BRF

Ytterligare Bostadsrättsföreningar har tecknat avtal om rondbevakning och störningsjour med AB Grupplarm. Lugnare miljö och ökad trygghet är ett önskemål för många i sitt boende, genom avtal med AB Grupplarm finns möjlighet att både förebygga problem och att få dem avhjälpta när de inträffar.

Ytterligare beställning inom Felanmälan

Ytterligare extra beställning av felanmälan har inkommit till AB Grupplarm. Antalet beställningar inom felanmälan och fastighetsjour ökar för varje år. Allt fler kunder finner att vi kan hjälpa till under dygnets alla timmar.

Bevakning av Maersk Connector

AB Grupplarm har fått uppdraget att bevaka Maersk Connector under tiden fartyget ligger i hamn. Fartyget är ett av världen modernaste kabelläggningsfartyg. Säkerheten är alltid hög på fartyg som detta oavsett om det är till sjöss eller i hamn.

Bevakning till Polismyndigheten

Polismyndigheten har beställ bevakning i samband med festivalen Sweden Rock i Norje, Blekinge. Uppdraget löper under festivaldagarna fram till söndagen.

AB Grupplarm bevakar Torsjö Live

AB Grupplarm har fått den strora äran att åter bevaka en av de fåtal kvarvarande festivaler i Nordöstra Skåne. Festivalen Torsjö Live pågår under tiden 30 juni – 1 juli 2017. Länk till festivalen: www.torsjolive.com  

Akut felanmälan vid växelbyte

AB Grupplarm tar hand om felanmälan i samband med att kundens byte av växel inte gick bra, kundens felanmälan hotades att bli helt utslagen. På en timmes ”Setup” var hela driften för felanmälan till kunden igång hos AB Grupplarm. Återkoppling kommer att ske när kunden i lugn och ro provat av sina system och känner

3 inbrott under natten 26 – 27 april

Under natten mellan den 26 – 27 april inkom skarpa inbrottslarm från tre objekt på 3 timmar. Inbrott och skadegörelse är idag vanligt förekommande i vårt arbete men att de sker så här tätt är ganska ovanligt. Skadorna på objekten var i två fall av ganska stor omfattning, vid ett av inbrotten kunde Väktare gripa förövaren

Mer och mer bevakning

Efter en samanställning av de tre första månaderna på året ser vi en tydlig trend i att bevakningen ökat. Allt fler beställer tjänster för ökad trygghet, handeln och fastighetsbolagen är i dessa sammanhang framträdande branscher just nu. Vi gör allt för att våra kunder skall känna större trygghet.

Väktare släcker brand och griper gärningsman

Grupplarm blir uppringda om skadegörelse på fastighet i Kristianstad. Väktare är snabbt på plats och finner en man i angiven lägenhet. Mannen anger att han bor i lägenheten och att det varit inbrott där. Plötsligt börjar mannen tända eld på flera platser i lägenheten. Repotage SR P4 Kristianstad