Information

Byggplats skyddas av utomhusdetektor med Kamera

Ytterligare en byggarbetsplats skyddar sig med våran portabla larmlösning. Våra larmväskor med kamera har blivit väldigt populära, inbrottslarm, överfallslarm och brandlarm bara att välja. Här valdes en specialanpassad väska för Container och för Byggplatsen, montering på 30 minuter, uppkopplat och klart. Den här byggplatsen valde även att skydda området med utomhusdetectorer med kamera. Till AB

OP Teknik anlitar AB Grupplarm

OP Teknik har anlitat AB Grupplarm till sin nyrenoverade anläggning. Avtalet innefattar larmberedskap, bevakning och tekniska tjänster för passage, tidsredovisning och larmteknik. Ytterligare en kund tror på vår idé om hur vi gör din värld tryggare. Vi tror på stark lokal förankring, stort kundfokus och hög tillgänglighet. Utifrån det levererar vi bevakning av svårslagen kvalité⭐

C4 Shopping anlitar AB Grupplarm

        C4 Shopping anlitar AB Grupplarm för bevakning av det nya handelsområdet. Ytterligare en kund tror på vår idé om hur vi gör din värld tryggare. Vi tror på stark lokal förankring, stort kundfokus och hög tillgänglighet. Utifrån det levererar vi bevakning av svårslagen kvalité⭐ AB Grupplarm välkomnar C4 Shopping som kund. Gemensam planering

Anticimex anlitar AB Grupplarm

Anticimex anlitar AB Grupplarm till utryckning och åtgärder för serviceåtagande och utrymningslarm. Lugnare miljö och ökad trygghet är ett önskemål för många både på arbetet och i sitt boende, genom avtal med AB Grupplarm finns möjlighet att både förebygga problem och att få dem avhjälpta när de inträffar.

Ytterligare en Optimera bygghandel anlitar AB Grupplarm

Ytterligare en Optimera bygghandel tror på vår idé om hur vi gör din värld tryggare. Vi tror på stark lokal förankring, stort kundfokus och hög tillgänglighet. Utifrån det levererar vi bevakning av svårslagen kvalité⭐

Nytt avtal med Hissbolag

Vi gälds åt att ytterligare ett Hissbolag beslutat att utöka sina tjänster hos oss. Avtalets tjänster startar inom kort. AB Grupplarm tillhandahåller tjäster för serviceföretag och fastighetsbolag med felanmälan och jour under både dagtid och jourtid.

Beställning av bevakning ökar

Ytterligare beställning på Extra Bevakning har inkommit, allt fler väljer att så direkt som möjligt sätta in bevakning i samband med skador eller risk för skador. Återkommande extra uppdrag får vi in hela tiden nu märker vi att uppdragen blir större och större. Uppdragen har skiftande karaktär, bevakning av bostadsområden, risk för brand, säkerhetshöjande åtgärder

Mer felanmälan till Grupplarm

Ytterligare  beställning av felanmälan har inkommit till AB Grupplarm. Antalet beställningar inom felanmälan och fastighetsjour ökar för varje år. Allt fler kunder finner att vi kan hjälpa till under dygnets alla timmar.

Byggplats bevakas av kamera och Väktare

Ytterligare en byggarbetsplats skyddar sig med våran portabla larmlösning. Våra larmväskor med kamera har blivit väldigt populära, inbrottslarm, överfallslarm och brandlarm bara att välja. Här valdes en specialanpassad väska för Container och för Byggplatsen, montering på 30 minuter, uppkopplat och klart. Den här byggplatsen valde även att skydda området med utomhusdetectorer med kamera.  

AB Grupplarm bevakar Torsjö Live

AB Grupplarm har fått den strora äran att åter bevaka en av de fåtal kvarvarande festivaler i Nordöstra Skåne. Festivalen Torsjö Live pågår under tiden 29 – 30 juni 2018. Länk till festivalen: www.torsjolive.com  

AB Grupplarm välkomnar ny kund

AB Grupplarm välkomnar ytterligare en ICA handlare som kund. Gemensam planering för proaktiv bevakning skall ge en tryggare arbetsmiljö och sänka kostnaderna för svinn av olika slag. AB Grupplarm har specialutbildade Väktare för handeln som kan jobba både civilt och uniformerat.

Larmväska skyddar byggplats

Ytterligare en byggarbetsplats skyddar sig med våran portabla larmlösning. Våra larmväskor med kamera har blivit väldigt populära, inbrottslarm, överfallslarm och brandlarm bara att välja. Här valdes en specialanpassad väska för Container och för Byggplatsen, montering på 30 minuter, uppkopplat och klart. Den här byggplatsen valde även att skydda området med utomhusdetectorer med kamera.

Allt fler fastighetesbolag anlitar AB Grupplarm

Vi gläds åt att flera fastighetsbolag tecknat nya avtal med AB Grupplarm. Tjänsterna som är valigats är Felanmälan och Fastighetsjour men flera av avtalen innehåller andra tjänster och produkter. Undrar ni vad vi kan göra för er är det bra att kontakta oss.  

Mera bevakning

En allt större efterfrågan av bevakningstjänster efterfrågas nu. I samband med hot och våld i handeln och samhälle ökar antalet tjäster kring tygghet där. Både bevakningstjänster och olika typer av överfallslarm efterfrågas i större utsträckning nu.

Ytterligare beställning inom Felanmälan

Ytterligare extra beställning av felanmälan har inkommit till AB Grupplarm. Antalet beställningar inom felanmälan och fastighetsjour ökar för varje år. Allt fler kunder finner att vi kan hjälpa till under dygnets alla timmar.

Administrativa nyheter – miljöarbete

I vårt arbete med att förbättra dokumenthantering, avtal och instruktioner har vi nu helt gått över till elektronisk hantering. Vi får genom detta en snabbare process, bättre service till kunderna och mindre miljöpåverkan. Kunderna mottar sina dokument via e-post och signerar dem med mobilt BankId. När det gäller vår fakturering erbjuder vi våra kunder e-faktura,

Appar till ditt larm

Vi erbjuder nu Appar till både företagslarm och till villalarm. Kontroll av din anläggning oavsett var du är.

1 person snabbt gripen efter hot och bråk

Efter hot och bråk på Långebrogrillen greps en person på närliggande adress. Personalen löste ut överfallslarmet som är kopplat till AB Grupplarm. Polisen med 2 patruller och AB Grupplarm med 4 patruller var snabbt på plats. Förövaren beskrevs så tydligt att det snabbt gick att fastställa identiteten på gärningsmannen som strax efter greps.

Händelserika helgdagar

Under julhelg, mellandagar och nyårshelgen har det som vanligt varit många ärenden att hantera. Mycket av helgens bekymmer är att hänföra till smällare och rakter som skjuts i tid och otid. Störande för både människor och djur. Det finns även rapporter om att det skjutits mot fordon, byggnader och människor.

Mer felanmälan till Grupplarm

Ytterligare extra beställning av felanmälan har inkommit till AB Grupplarm. Antalet beställningar inom felanmälan och fastighetsjour ökar för varje år. Allt fler kunder finner att vi kan hjälpa till under dygnets alla timmar.

Byggbolag skyddar byggplats med larmväska

Ytterligare en byggarbetsplats skyddar sig med våran portabla larmlösning. Våra larmväskor med kamera har blivit väldigt populära, inbrottslarm, överfallslarm och brandlarm bara att välja. Specialanpassade väskor för Container och för Byggplatsen, montering på 30 minuter, uppkopplat och klart.

Bevakning av Återvinningsstation

Efter stora problem med dumpning av avfall och annat skräp vid flera återvinningsstationer sätts tillsyn in på dem. AB Grupplarm anlitas till uppdraget där bl.a Rörvägens Återvinningsstation finns med. Uppdraget faller ut med gott resultat, vid ett tjugotal tillfällen avvisas personer och fordon med material och avfall som man inte tar emot på denna återvinningsstation.

BRF Skyddar sig med larm

Ytterligare en Bostadsrättförening skyddar fastigheten genom att installerar larm. Installationen omfattar källare och vindar. Lokalerna blir låsta dygnet runt och larmbevakade under kväll och natt. Vid larm rycker AB Grupplarms Väktare ut för att fastställa orsak till larmet.