Information

Ytterligare en ICA butik anlitar AB Grupplarm

Ytterligare en ICA butik tror på vår idé om hur vi gör din värld tryggare. Vi tror på stark lokal förankring, stort kundfokus och hög tillgänglighet. Utifrån det levererar vi bevakning av svårslagen kvalité⭐️

Överfallslarm allt vanligare

I samband med att antalet rån ökat märks nu också en tydlig ökning av produkter och tjänster kring detta. Vi ser en ökning av beställda överfallslarm till olika verksamheter, en del vill ha fast monterade larm medan andra vill ha bärbara överfallslarm. Stöd av bevakningspersonal under öppettid och vid stängning blir också allt vanligare.

Ökad bevakning

Vi upplever nu en allt större efterfrågan av bevakningstjänster knuten till handeln. I samband med hot och våld i handeln ökar antalet tjäster kring tygghet där. Både bevakningstjänster och olika typer av överfallslarm efterfrågas i större utsträckning nu.

AB Grupplarm bevakar Rides of Island

AB Grupplarm har valts att bevaka bilträffen Rides of Island som arrangeras på Ivö den 26-27 augusti 2017.

AB Grupplarm bevakar Kulturdagen

Återigen väljs AB Grupplarm till bevakning i samband med kulturdagen den 27 augusti 2017. Vi är stolta över förtroendet från våra kunder som anlitar oss regelbundet.

Väktare och kameror bevakar byggplatser

AB Grupplarm bevakar allt fler byggplatser. Stölder och skadegörelse är vanligt förekommande, som ett led i att begränsa skadorna anlitas AB Grupplarm. En kombination av tekniska och personella resurser ser till att byggplatsen hålls så skadefri det är möjligt. Byggbodar och containers förses med larm, områden patrulleras av Väktare och kameror installeras på känsliga ställen.

Ökad trygghet för medlemmar i BRF

Ytterligare Bostadsrättsföreningar har tecknat avtal om rondbevakning och störningsjour med AB Grupplarm. Lugnare miljö och ökad trygghet är ett önskemål för många i sitt boende, genom avtal med AB Grupplarm finns möjlighet att både förebygga problem och att få dem avhjälpta när de inträffar.

Utomhusdetektor med Kamera

Till AB Grupplarms övervakningssystem kan nu utomhusdetektor med kamera anslutas. Med denna utrustning når man även möjligheten att övervaka svårtillgängliga platser och stora värden utomhus på ett kostnadseffektivt sätt. Systemet klarar samordning av 30 kameradetektorer samtidigt. Vill ni veta mer om denna möjlighet så kontakta oss för ytterligare information.

Ytterligare beställning inom Felanmälan

Ytterligare extra beställning av felanmälan har inkommit till AB Grupplarm. Antalet beställningar inom felanmälan och fastighetsjour ökar för varje år. Allt fler kunder finner att vi kan hjälpa till under dygnets alla timmar.

Bevakning av Maersk Connector

AB Grupplarm har fått uppdraget att bevaka Maersk Connector under tiden fartyget ligger i hamn. Fartyget är ett av världen modernaste kabelläggningsfartyg. Säkerheten är alltid hög på fartyg som detta oavsett om det är till sjöss eller i hamn.

Bevakning till Polismyndigheten

Polismyndigheten har beställ bevakning i samband med festivalen Sweden Rock i Norje, Blekinge. Uppdraget löper under festivaldagarna fram till söndagen.

Ytterligare Extra Bevakning

Ytterligare beställning på Extra Bevakning har inkommit, allt fler väljer att så direkt som möjligt sätta in bevakning i samband med skador eller risk för skador. Återkommande extra uppdrag får vi in hela tiden nu märker vi att uppdragen blir större och större.

Larmväskor med kamera

Våra larmväskor med kamera har blivit väldigt populära, åtgången är så stor att de nu är slut. Nya är klara för leverans till fredagen den 19 maj. Inbrottslarm, överfallslarm och brandlarm bara att välja. Specialanpassade väskor för Container och för Byggplatsen, montering på 30 minuter, uppkopplat och klart.

Mer felanmälan till Grupplarm

Ytterligare extra beställning av felanmälan har inkommit till AB Grupplarm. Antalet beställningar inom felanmälan och fastighetsjour ökar för varje år. Allt fler kunder finner att vi kan hjälpa till under dygnets alla timmar.

AB Grupplarm bevakar Torsjö Live

AB Grupplarm har fått den strora äran att åter bevaka en av de fåtal kvarvarande festivaler i Nordöstra Skåne. Festivalen Torsjö Live pågår under tiden 30 juni – 1 juli 2017. Länk till festivalen: www.torsjolive.com  

Akut felanmälan vid växelbyte

AB Grupplarm tar hand om felanmälan i samband med att kundens byte av växel inte gick bra, kundens felanmälan hotades att bli helt utslagen. På en timmes ”Setup” var hela driften för felanmälan till kunden igång hos AB Grupplarm. Återkoppling kommer att ske när kunden i lugn och ro provat av sina system och känner

3 inbrott under natten 26 – 27 april

Under natten mellan den 26 – 27 april inkom skarpa inbrottslarm från tre objekt på 3 timmar. Inbrott och skadegörelse är idag vanligt förekommande i vårt arbete men att de sker så här tätt är ganska ovanligt. Skadorna på objekten var i två fall av ganska stor omfattning, vid ett av inbrotten kunde Väktare gripa förövaren

Mer och mer bevakning

Efter en samanställning av de tre första månaderna på året ser vi en tydlig trend i att bevakningen ökat. Allt fler beställer tjänster för ökad trygghet, handeln och fastighetsbolagen är i dessa sammanhang framträdande branscher just nu. Vi gör allt för att våra kunder skall känna större trygghet.

Nytt avtal med Hissbolag

Vi gälds åt att ytterligare ett Hissbolag beslutat att anlåta oss till sin felanmälan. Avtalets tjänster startar inom kort. AB Grupplarm tillhandahåller tjäster för serviceföretag och fastighetsbolag med felanmälan och jour under både dagtid och jourtid.

Väktare släcker brand och griper gärningsman

Grupplarm blir uppringda om skadegörelse på fastighet i Kristianstad. Väktare är snabbt på plats och finner en man i angiven lägenhet. Mannen anger att han bor i lägenheten och att det varit inbrott där. Plötsligt börjar mannen tända eld på flera platser i lägenheten. Repotage SR P4 Kristianstad  

Nya Fastighetsuppdrag till AB Grupplarm

AB Grupplarm har tecknat ytterligare avtal med fastighetsbolag om bevakningstjänster, Start för uppdraget ske inom kort.

Många extra uppdrag under helgerna

Under Jul och Nyårshelgen fick AB Grupplarm många extra uppdrag av olika karaktär. Speciellt ett uppdrag sticker ut som udda uppdrag, på kort varsel behövdes stora insatser av Väktare. Uppdraget varade i flera dygn med personal på plats och avslutades lyckligt. Information om detta uppdrag är inte ofentligt. Många andra uppdrag genomfördes också enligt plan

Lyckad tillsyn av Återvinningsstation

Efter stora problem med dumpning av avfall och annat skräp vid flera återvinningsstationer sätts tillsyn in på dem. AB Grupplarm anlitas till uppdraget där bl.a Rörvägens Återvinningsstation finns med. Uppdraget faller ut med gott resultat, vid ett tjugotal tillfällen avvisas personer och fordon med material och avfall som man inte tar emot på denna återvinningsstation.

Nytt avtal om Felanmälan

AB Grupplarm har tecknat ytterligare ett avtal om mottagning av felanmälan och fastighetsjour med Fastighetsbolag i Nordöstra Skåne. Avtalet innefattar ett flertal av de tjänster som Fastighetsbolagen idag efterfrågar. Vi gläds åt att utveckla dessa tjänster tillsammans med våra kunder.  

Guldklocka till Lasse!

I samband med företagets julfest och julbord passade vi på att uppvakta Lasse Wennerberg. Lasse har arbetat på företaget i 25 år och är fortsatt verksam i bolaget på full tid. Självklart föräras Lasse (t.v på bild) med en Guldklocka av Perry Östman (t.h på bild). Han första arbetspass var således 1991, flera olika arbetsuppgifter

Utökad bevakning till Fastighetsbolag

Som en del i trygghetsfrämjande åtgärder har AB Grupplarm anlitats till att utöka bevakningen till Fastighetsbolaget. Uppdraget innebär utökad tillsyn av både rondering och vissa stationära delar.

Väktare snabbt på plats vid rån

Tisdagen den 8 november klockan 12.45 rånades ett conditori på Prästallén i Kristianstad. AB Grupplarms Väktare var snabbt på plats för att ta hand om ärendet tillsammans med Polis. Förövaren hade redan lämnat platsen och sökandet efter denna startade direkt av Polisen. Ingen person kom till någon alvarlig fysisk skada under rånet.

Nytt avtal med Fastighetsbolag i södra Sverige

AB Grupplarm har tecknat nytt avtal om felanmälan och driftsövervakning för ytterligare fastighetsbolag. Tjänsterna startar löpande unde hösten.

Extra mycket felanmälan till AB Grupplarm

Ytterligare extra beställning av felanmälan har inkommit till AB Grupplarm inför vecka 39. Antalet beställningar inom felanmälan och fastighetsjour ökar för varje år. Allt fler kunder finner att vi kan hjälpa till under dygnets alla timmar.

Snabba insatser vid Brand

I samband med ny brand i en fastighet i Kristianstad anlitas AB Grupplarm till att höja säkerheten för de boende. Då fastigheten eldhärjats flera gånger under senaste tiden finns det oro för att det skall ske igen. AB Grupplarm anlitas till personell bevakning och för att installera våra populära larmväskor som är i drift på någon