Information

Välkända Kristanstads Motorslip anlitar AB Grupplarm

Ytterligare ett anrikt företag tror på vår idé om hur vi gör din värld tryggare. Kristianstads Motorslip AB anlitar AB Grupplarm, avtalet innefattar teknik, larm och utryckningsberedskap. Vi tror på stark lokal förankring, stort kundfokus och hög tillgänglighet. Utifrån det levererar vi bevakning av svårslagen kvalité⭐

Mera bevakning

En allt större efterfrågan av bevakningstjänster efterfrågas nu. I samband med hot och våld i handeln och samhälle ökar antalet tjäster kring tygghet där. Både bevakningstjänster och olika typer av överfallslarm efterfrågas i större utsträckning nu. Vi hjälper er med en planering som passar er.

Byggplats bevakas av kamera och Väktare

Ytterligare en byggarbetsplats skyddar sig med våran portabla larmlösning. Våra larmväskor med kamera har blivit väldigt populära, inbrottslarm, överfallslarm och brandlarm bara att välja. Här valdes en specialanpassad väska för Container och för Byggplatsen, montering på 30 minuter, uppkopplat och klart. Den här byggplatsen valde även att skydda området med utomhusdetectorer med kamera.  

AB Grupplarm bevakar Torsjö Live

AB Grupplarm har fått den strora äran att åter bevaka en av de fåtal kvarvarande festivaler i Nordöstra Skåne. Festivalen Torsjö Live växer för varje år och pågår under tiden 28 – 29 juni 2019. Länk till festivalen: www.torsjolive.com

Sommartid den 31 mars

Vi påminner er om att det blir sommartid den 31 mars. Klockan 02.00 ställer vi om tiden till 03.00

Larmväska skyddar byggplats

Ytterligare en byggarbetsplats skyddar sig med våran portabla larmlösning. Våra larmväskor med kamera har blivit väldigt populära, inbrottslarm, överfallslarm och brandlarm bara att välja. Montering på 30 minuter, uppkopplat och klart.

Framgångsrikt miljöarbete

I vårt arbete med att förbättra dokumenthantering, avtal och instruktioner har vi nu helt gått över till elektronisk hantering. Vi får genom detta en snabbare process, bättre service till kunderna och mindre miljöpåverkan. Kunderna mottar sina dokument via e-post och signerar dem med mobilt BankId. När det gäller vår fakturering erbjuder vi våra kunder e-faktura,

Byggplats skyddas av utomhusdetektor med Kamera

Ytterligare en byggarbetsplats skyddar sig med våran portabla larmlösning. Våra larmväskor med kamera har blivit väldigt populära, inbrottslarm, överfallslarm och brandlarm bara att välja. Här valdes en specialanpassad väska för Container och för Byggplatsen, montering på 30 minuter, uppkopplat och klart. Den här byggplatsen valde även att skydda området med utomhusdetectorer med kamera. Till AB

Mer felanmälan till Grupplarm

Ytterligare extra beställning av felanmälan har inkommit till AB Grupplarm. Antalet beställningar inom felanmälan och fastighetsjour ökar för varje år. Allt fler kunder finner att vi kan hjälpa till under dygnets alla timmar.

Vi gör din värld tryggare

Händelserika dagar med extra uppdrag av olika form som orsakats av hot om våld i arbetsmiljön för våra kunder. Med AB Grupplarms Väktare på plats känner sig personalen trygg och kan fullfölja sina uppdrag. Känner ni er otrygga i vissa situationer på er arbetsplats så kontakta oss. Vi kan säkert hjälpa er med teknik i

Beställning av bevakning ökar

Ytterligare beställning på Extra Bevakning har inkommit, allt fler väljer att så direkt som möjligt sätta in bevakning i samband med skador eller risk för skador. Återkommande extra uppdrag får vi in hela tiden nu märker vi att uppdragen blir större och större. Uppdragen har skiftande karaktär, bevakning av bostadsområden, risk för brand, säkerhetshöjande åtgärder

Appar till ditt larm

Vi erbjuder nu Appar till både företagslarm och till villalarm. Kontroll av din anläggning oavsett var du är.

Mer fastighetsjour till Grupplarm

Ytterligare  beställning av felanmälan har inkommit till AB Grupplarm. Antalet beställningar inom felanmälan och fastighetsjour ökar för varje år. Allt fler kunder finner att vi kan hjälpa till under dygnets alla timmar.

Allt fler fastighetesbolag anlitar AB Grupplarm

Vi gläds åt att flera fastighetsbolag tecknat nya avtal med AB Grupplarm. Tjänsterna som är valigats är Felanmälan och Fastighetsjour men flera av avtalen innehåller andra tjänster och produkter. Undrar ni vad vi kan göra för er är det bra att kontakta oss.  

Ytterligare beställning inom Felanmälan

Ytterligare beställning av felanmälan har inkommit till AB Grupplarm. Antalet beställningar inom felanmälan och fastighetsjour ökar för varje år. Allt fler kunder finner att vi kan hjälpa till under dygnets alla timmar.

Ny larmknapp medd direktkoppling

AB Grupplarm har under hösten provat ut ytterligare en larmknapp för direktanslutning till lokal Väktare. Knappen kan anslutas både till larmcentral och direkt till Väktare i närområdet vilket gör att inställelsetiderna kan minimeras. Knappen har inbygd GPS och ett format som känns klart aktartivt för personal som inte bär så stora arbetskläder. Att knappen dessutom

Väktare och kameror bevakar byggplatser

AB Grupplarm bevakar allt fler byggplatser. Stölder och skadegörelse är vanligt förekommande, som ett led i att begränsa skadorna anlitas AB Grupplarm. En kombination av tekniska och personella resurser ser till att byggplatsen hålls så skadefri det är möjligt. Byggbodar och containers förses med larm, områden patrulleras av Väktare och kameror installeras på känsliga ställen.

Hedin Bil utökar avtal

AB Grupplarm har tecknat nytt avtal med Hedin Bil om bevakning och utryckningsberedskap för hela deras nyrenoverade anläggning på Härlöv i Kristianstad. Uppdatering av teknik och bevakning sker i samband med att en helt ny hall för KIA bilar har premiär i Kristianstad.

Bevakning av Återvinningsstation

Efter stora problem med dumpning av avfall och annat skräp vid flera återvinningsstationer sätts tillsyn in på dem. AB Grupplarm anlitas till uppdraget. Bevakningen faller ut med gott resultat, vid ett tiogotal tillfällen avvisas personer och fordon med material och avfall som man inte tar emot på denna återvinningsstation.

Bevakning av stort projekt åt NCC

Ytterligare en byggarbetsplats skyddar sig med vår personella bevakning tillsammans med våra portabla larmlösningar. AB Grupplarms system för att kombinera människa och teknik ökar uthålligheten och sänker kostnaden för bevakningen. Våra larmväskor med kamera har blivit väldigt populära, inbrottslarm, överfallslarm och brandlarm bara att välja. Specialanpassade väskor för Container och för Byggplatsen, montering på 30

OP Teknik anlitar AB Grupplarm

OP Teknik har anlitat AB Grupplarm till sin nyrenoverade anläggning. Avtalet innefattar larmberedskap, bevakning och tekniska tjänster för passage, tidsredovisning och larmteknik. Ytterligare en kund tror på vår idé om hur vi gör din värld tryggare. Vi tror på stark lokal förankring, stort kundfokus och hög tillgänglighet. Utifrån det levererar vi bevakning av svårslagen kvalité⭐

C4 Shopping anlitar AB Grupplarm

        C4 Shopping anlitar AB Grupplarm för bevakning av det nya handelsområdet. Ytterligare en kund tror på vår idé om hur vi gör din värld tryggare. Vi tror på stark lokal förankring, stort kundfokus och hög tillgänglighet. Utifrån det levererar vi bevakning av svårslagen kvalité⭐ AB Grupplarm välkomnar C4 Shopping som kund. Gemensam planering